JUL 2021

01 JUL – MARS OPOZICIJA SATURN (12) – Potreban je oprez na radu i pri rukovanju sa oštrim predmetima, alatima, ... Opširnije ...