VENERA U BLIZANCIMA (Venus in Gemini) od 9.5 do 2.6.2021

Pročitano: 6.526 Venera u Blizancima donosi pojačanu komunikaciju među ljudima, puno prijatnog društva i razgovora sa ljudima iz bliskog okruženja a imaćete i mnogo bolje odnose sa rođacima. Sam  znak Blizanaca predstavlja poruke, pozive, telefone,...