JUL 2021

Pročitano: 10.912 01 JUL – MARS OPOZICIJA SATURN (12) – Potreban je oprez na radu i pri rukovanju sa oštrim predmetima, alatima, mašinama a može doći do incidenata na gradilištima. Ne pokušavajte da nešto popravite...