MERKUR U RIBAMA (Mercury in Pisces) od 3.2 do 4.3.2020

Pročitano: 6.961 Merkur u Ribama donosi period konfuzije, grešaka, slabe koncetracije. U komunikaciji ćete se češće koristiti lažima i obmanama, slabije ćete savlađivati nova znanja, zaboravaljaćete da obavite važne razgovore, davaćete lažna opravdanja… Mnogo toga...