DON’T CRY FOR ME ARGENTINA

Pročitano: 1.234 Rođena je kao vanbračno dete u rasturenoj porodici. Otac je nije nikada priznao jer je paralelno sa njenom majkom imao još jednu ženu i decu sa njom. Njena majka je od zore do...