DON’T CRY FOR ME ARGENTINA

Pročitano: 1.241 Rođena je kao vanbračno dete u rasturenoj porodici. Otac je nije nikada priznao jer je paralelno sa njenom majkom imao još jednu ženu i decu sa njom. Njena majka je od zore do...

PRIČA O FUDBALU

Pročitano: 2.944 Mnogo se može naučiti ili saznati iz nečijeg imena ili naziva neke reči. A reč fudbal (engleski football) nastala je od reči foot – stopalo (Neptun, znak Ribe) i reči ball – lopta...