MERKUR U JARCU (Merkury in Capricorn) od 11.1 do 31.1.2018

Merkur u Jarcu je praktičan, ozbiljan i odmeren. U toku ovog tranzita, očekuju nas problemi u komunikacijama, kontrolisanje i svođenje dokumentacije vezane za rokove ili brojke, zastoji u saobraćaju, čekanje, moguć prekid interneta i telefonskih...