VENERA U RIBAMA (Venus in Pisces) od 11.2 do 7.3.2018

Venera u Ribama se nalazi u znaku svoje egzaltracije što znači da će ona iskazati svoje najjače dejstvo. Ova Venera je spremna na bilo šta zarad svoje ljubavi, zarad voljene osobe. Žrtvovanje je logičan sled...