MERKUR U RAKU (Mercury in Cancer) od 12.6 do 29.6.2018

Dok Merkur bude prolazio znakom Raka, najviše ćete misliti na svoju porodicu, majku, ženu, ženske osobe iz porodice, svoj narod, korene i tradiciju. Ovo je vreme kada je komunikacija sa ukućanima povećana. Idealno je da...